מה הם וילונות ומתי התחילו להשתמש בהם?

מה הם וילונות ומתי התחילו להשתמש בהם?

קיימים גם וילונות שנקראים "פרגוד", כלומר וילונות, שיוצרים הפרדה של חללים בתוך חלל חדר גדול (למשל תאי מדידה בחנות בגדים), וקיימים וילונות בהצגות תיאטרון, שמכונים "מסך", ומאחוריו השחקנים מתכוננים להצגה.

בהיסטוריה היהודית והנוצרית יש אזכור לתפקידם של וילונות. למשל ביהדות מדובר על וילונות "הפרוכת", שהיו מפרידים בבית המקדש בין המקום של הכוהנים לבין "קודש הקודשים", ואילו בנצרות מספרים, שכאשר ישו מת קרעו את וילון בית המקדש לשניים, כדי לסמל את הקרע שנוצר בין אלוהים לאנושות.